Moje zkušenosti s výukou francouzštiny

Francouzštině se věnuji s láskou a zájmem již více než 10 let. Při jejím studiu jsem prošla mnoha kurzy a různými metodami výuky, především jsem však studovala a žila ve Francii a od svého návratu začátkem roku 2012 jsem začala francouzštinu vyučovat. Do podzimu 2019 jsem se intenzivně věnovala soukromé výuce jednotlivců, bavilo mě tvořit pro ně hodiny na míru, vnímat jejich potřeby, cíle, hledat způsoby, jakými jim co nejsnadněji doručit gramatiku a inspirovat je k tomu, aby je francouzština a její studium bavilo. Učila jsem i formou menších kurzů francouzštiny pro skupinu tří až pěti studentů, tedy dostatečně komorní velikosti, abych mohla v rámci náplně kurzů nabídnout individuální péči pro potřeby každého ze studentů. Tím, co mě přinášelo největší radost a v čem dodnes vidím tu největší hodnotu, byly kurzy na cestách po Francii.

Při výuce se soustřeďuji na to, abyste pochopili strukturu francouzštiny a její gramatiky v co nejjednodušší formě, aby vám dávala smysl a mohli jste se o ni opřít. Její pochopení pak fixuji v paměti drilem, tedy neustálým opakováním gramatických vazeb v praktických větách, tak, aby se vám zapsaly do paměti a později jste nad nimi nemuseli přemýšlet.  Ve svých hodinách pak ráda kombinuji tuto gramatickou část s tím, co mě na francouzštině baví, zajímá, inspiruje a dává chuť jít dál, budeme tedy také ochutnávat literární texty, písně, hrát hry, překládat a tvořit 🙂

Při individuální výuce se pak taky můžeme hlouběji věnovat vašim omezením a blokům, které vám brání ve snadném a příjemném studiu. Jelikož jsme každý jiný, potřebujeme každý najít svoji cestu, jak se učit a také můžeme mít spoustu nereálných představ o sobě, svých omezeních a nedostatečnostech, které je třeba překonat, aby nás v našem rozvoji neomezovaly. Dvacet let se věnuji filozofii rozvoje osobnosti Principy života a díky tomu vám můžu nabídnout pomoc najít cestu a změnit to, co brání rozvoji vaší osobnosti.

Jitka Sedlářová