Moje zkušenosti s výukou francouzštiny

Francouzštině se věnuji s láskou a zájmem již několik let. Při jejím studiu jsem prošla mnoha kurzy a různými metodami výuky, především jsem však studovala a žila ve Francii a od svého návratu začátkem roku 2012 jsem začala francouzštinu vyučovat. Věnuji se především soukromé výuce jednotlivců, pro něž vytvářím hodiny na míru, dle jejich osobních potřeb, cílů, ale i odlišných způsobů vnímání a schopnosti se učit. Od jara 2013 také vyučuji francouzštinu formou menších kurzů francouzštiny pro skupinu tří až pěti studentů, které jsou dostatečně komorní, abych mohla v rámci náplně kurzů nabídnout individuální péči pro potřeby každého ze studentů. Zkušenosti s výukou skupin studentů mám bohaté, ve Francii vyučovala český jazyk pro francouzsky mluvící a dále vyučuji každoročně kurzy pro různé úrovně pokročilostí na jazykových cestách do Francie.

Při výuce se soustřeďuji na to, abyste pochopili strukturu francouzštiny a její gramatiky v co nejjednodušší formě, aby vám dávala smysl a mohli jste se o ni opřít. Její pochopení pak fixuji v paměti drilem, tedy neustálým opakováním gramatických vazeb v praktických větách, tak, aby se vám zapsaly do paměti a později jste nad nimi nemuseli přemýšlet. Samozřejmě, nejde to samo ani hned a vyžaduje to spoustu soustředěnosti a práce. Nicméně tento způsob výuky považuji za velmi efektivní. Sama jsem při svých studiích jazyků prošla mnohými a velmi různými kurzy a vám předávám to, co mě samotné nejvíce pomohlo. Ve svých hodinách pak ráda kombinuji tuto gramatickou část s tím, co mě na francouzštině baví, zajímá, inspiruje a dává chuť jít dál, budeme tedy také ochutnávat literární texty, písně či hrát hry.

Při individuální výuce se pak taky můžeme hlouběji věnovat vašim omezením a blokům, které vám brání ve snadném a příjemném studiu. Jelikož jsme každý jiný, potřebujeme každý najít svoji cestu, jak se učit a také můžeme mít spoustu nereálných představ o sobě, svých omezeních a nedostatečnostech, které je třeba překonat, aby nás v našem rozvoji neomezovaly. Více než deset let se věnuji filozofii rozvoje osobnosti Principy života, a díky tomu vám můžu nabídnout pomoc najít cestu a změnit to, co brání rozvoji vaší osobnosti.

Jitka Sedlářová